Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego

Festiwal Piosenki Poetyckiej Nadzieja„…Że młodość w życiu się nie rozmyje,
Życie nie będzie tylko więdnięciem,
Że umrze pięknie — co pięknie żyje
I że po śmierci przetrwa w pamięci?…”

Jacek Kaczmarski
Nadzieja śmiełowska


Partnerzy VII Festiwalu Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja”

Prowadzący festiwal Radosław Elis podziękował na koniec za rzeczowe i finansowe wsparcie festiwalu następującym instytucjom i firmom:

 • Gminie Miasto Kołobrzeg
 • Europejskiemu Centrum Solidarności
 • Narodowemu Centrum Kultury
 • Polskiej Żegludze Bałtyckiej SA
 • NSZZ Solidarność Region Pobrzeże
 • Spółce Energa SA Gdańsk
 • Gdańskiej Fundacji Dobroczynności
 • hotelowi Centrum
 • hotelowi Aquarius SPA
 • firmie Empik
 • Polskiemu Radiu
 • firmie EuroDom
 • Starostwu Powiatowemu w Kołobrzegu
 • Urzędowi Gminy Dygowo
 • Fundacji Agora

Patronat honorowy nad festiwalem objęli:

 • Bogdan Borusewicz – Marszałek Senatu RP (który jak co roku był honorowym gościem Festiwalu)
 • Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Władysław Husejko – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
 • Marcin Zydorowicz – Wojewoda Zachodniopomorski
 • Janusz Gromek – Prezydent Miasta Kołobrzeg

© Fundacja JK 2007