Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego

Festiwal Piosenki Poetyckiej NadziejaCelem Fundacji jest popularyzacja twórczości Jacka Kaczmarskiego oraz światowego dziedzictwa kultury, sztuki, jak również propagowanie wartości demokratycznych.

Fundacja będzie realizowała swoje cele poprzez:

 • Organizację festiwali i imprez kulturalnych mających na celu popularyzację twórczości Jacka Kaczmarskiego;
 • Upowszechnianie dorobku artystycznego Jacka Kaczmarskiego;
 • Utworzenie i prowadzenie miejsca pamięci Jacka Kaczmarskiego o charakterze muzealnym;
 • Zbieranie, przechowywanie, utrwalanie oraz udostępnianie dokumentacji dotyczącej życia i twórczości Jacka Kaczmarskiego;
 • Prowadzenie strony internetowej poświęconej działalności Fundacji;
 • Organizację wystaw artystycznych;
 • Stałą oraz okazjonalną współpracę ze sponsorami i darczyńcami poprzez stworzenie „Klubu Mecenasa Kultury”;
 • Współpracę z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, firmami, realizując z nimi wspólne projekty;
 • Współpracę z organizacjami wykonawców, autorów, producentów i menadżerów kultury;
 • Organizowanie wykładów, sympozjów, seminariów, warsztatów artystycznych i spotkań literackich z zakresu działalności Fundacji;
 • Współpracę ze środowiskami kultury w kraju i ośrodkami polonijnymi za granicą;
 • Przyznawanie nagród i wyróżnień za propagowanie twórczości Jacka Kaczmarskiego wśród młodzieży oraz za szczególną pomoc okazaną Fundacji;
 • Wspieranie i aktywizację wszelkich inicjatyw służących celowi Fundacji;
 • Propagowanie wartości demokratycznych i pogłębianie świadomości społeczeństwa obywatelskiego;
 • Upamiętnianie miejsc związanych z Jackiem Kaczmarskim;
 • Wydawanie książek, filmów i płyt związanych z twórczością Jacka Kaczmarskiego.

© Fundacja JK 2007