Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego

Festiwal Piosenki Poetyckiej Nadzieja„…Że młodość w życiu się nie rozmyje,
Życie nie będzie tylko więdnięciem,
Że umrze pięknie — co pięknie żyje
I że po śmierci przetrwa w pamięci?…”

Jacek Kaczmarski
Nadzieja śmiełowska


II Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja”

Laureaci „Nadziei”

fot. Jerzy Błażyński

Laureaci „Nadziei”


6  sierpnia 2004 roku w Kołobrzegu odbyła się pierwsza edycja Festiwalu Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja”. Na specjalnej scenie ustawionej na plaży wystąpili wówczas tacy arty­ści jak: Jacek Bończyk, Mirosław Czyżykiewicz, Andrzej Ponie­dziel­ski, Radosław Elis oraz Paweł Konopacki, Tomasz Susmęd, Wi­told Łuczyński, Przemysław Lembicz, Piotr Lembicz i Marcin Żmuda.


Piotr Gintrowski

Przemysław Gintrowski


Ta spontaniczna z początku inicja­ty­wa nabrała po roku konkretnych fes­tiwalowych rozmiarów. Postano­wio­no, że festiwal będzie trwał dwa dni i zostanie połączony z konkursem, w któ­rym każdy u­cze­stnik będzie miał do zaśpiewania dwie pio­sen­ki: własną i  autorstwa Jacka Kacz­mar­skiego.


II edycja „Nadziei” odbyła się 29–30 lipca 2005 roku pod patronatem Ministra Kultury i Prezydenta Miasta Kołobrzegu. Patronat medial­ny objęli: TVP1, Polskie Radio PR1, dzienniki i ty­godniki regionalne, a także „Strefa Piosenki”. Konkursowiczów oceniało ju­ry w składzie: Elżbieta Adamiak, Prze­mysław Gintrowski i Jacek Kleyff.


Laureaci, zdobywcy nagrody Ministra Kultury:
I miejsce — Łukasz MajewskiMarek Romik (Gdańsk);
II miejsce — zespół „Smak” (Włocławek);
III miejsce — Dorota Chojnacka (Włocławek). Łukasz Majewski i Marek Romik

fot. Grabi

Łukasz Majewski i Marek Romik

Warto dodać, że przesłuchania konkursowe pierwszego dnia, któ­re prowadził Artur Andrus, zakończył fantastyczny występ aktorów z Teatru Muzycznego w Gdyni. Wystąpili oni ze spektaklem pt: Słowa. Jacek Kaczmarski złożonym z wybranych przez Alicję Delgas i Wojciecha Stroniasa piosenek barda. Publiczność zareagowała bardzo entuzjastycznie, zachęcając artystów do bisów.


Teatr Muzyczny z Gdyni

fot. P. Gryń

Teatr Muzyczny z Gdyni

Podczas drugiego dnia festiwalu wręczono nagrody laureatom, a zaproszeni bardowie wykonali krótkie recitale. W tej części „Nadziei” publiczność mogła usłyszeć ulubione piosenki takich wykonawców jak: Elżbieta Adamiak, Grzegorz Tomczak, Andrzej Garczarek, Jacek Kleyff i Andrzej Poniedzielski. Potem na scenie pojawili się Dominika Świątek i Trio Poznańskie w składzie: Piotr Lembicz, Przemek Lembicz i Marcin Żmuda —brawurowo wykonali kilka piosenek Jacka Kaczmarskiego.

Komitet Organizacyjny Festiwalu w składzie: Alicja Delgas — prze- wodnicząca, Jacek Pechman — reżyseria, Rafał Kolikow — sprawy techniczne, pragnie podziękować wszystkim sponosorom i osobom prywatnym oraz instytucjom za wsparcie w jakiejkolwiek formie II edycji „Nadziei”.
© Fundacja JK 2007