Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego

Festiwal Piosenki Poetyckiej Nadzieja

Noc Muzeów

17 maja 2014 w ramach Europejskiej Nocy Muzeów miała miejsce gdańska premiera filmu Bard o życiu i twórczości Jacka Kaczmarskiego.

 więcej… 

dodano: maj 2014

Jacek Kaczmarski w Sejmie RP

7 maja w Warszawie odbył się recital piosenek Jacka Kaczmarskiego w ramach podjęcia uchwały okolicznościowej w sprawie uczczenia pamięci Barda przez Parlamentarny Zespół Wspierania Inicjatyw Kulturalnych.

 więcej… 

dodano: maj 2014

Obchody 10. rocznicy śmierci Jacka Kaczmarskiego: 10.04.2004, Cmentarz Powązkowski

10 kwietnia 2014 rokuo godzinie 15:00 przy grobie Jacka Kaczmarskiego na Cmentarzu Powązkowskim odbyły się uroczystości upamiętniające 10. rocznicę śmierci poety.

 więcej… 

dodano: kwiecień 2014

Harmonogram obchodów – kwiecień 2014

Przedstawiamy harmonogram war­szaw­skich kwietniowych obcho­dów 10. rocznicy śmierci Jacka Kaczmarskiego.

 więcej… 

dodano: kwiecień 2014

XI Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja”

Zapraszamy wszystkich mi­łośników twórczości Jacka Kaczmarskiego na XI edycję naszego festiwalu, która odbędzie się w dniach 25–26 lipca 2014.

 więcej… 

dodano: kwiecień 2014

VIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności”

Przedstawiamy harmonogram VIII Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nie­skoń­czo­ności”, który odbędzie się 11 kwietnia 2014 w L LO im. Ruy Barbosy w Warszawie przy ul. Burdzińskiego 4.

 więcej… 

dodano: marzec 2014

2014 Rokiem Jacka Kaczmarskiego

Zapraszamy na FanPage 2014 Rokiem Jacka Kaczmarskiego.

 więcej… 

dodano: marzec 2014

Mimochodem. Rozmowy o Jacku Kaczmarskim

Miło nam poinformować, że mogliśmy ucze­stni­czyć w powsta­waniu książki przybliżającej sylwetkę naszego patrona, również od strony prywatnej.

 więcej… 

dodano: luty 2014

Galeria Jacka Kaczmarskiego. Skrzydło wschodnie

Z wielką przy­jem­noś­cią in­for­mu­je­my, że ukazała się właśnie książka Andrzeja Kasperka – pi­sa­rza i doktoranta Wydziału Fi­lo­lo­gicz­nego Uniwersytetu Gdań­skie­go zatytułowana Galeria Jacka Kacz­mar­skie­go. Skrzydło wschodnie.

 więcej… 

dodano: grudzień 2013

Wasz Kaczmarski. Autoportret artysty

Nie jako bard „Solidarności”, ale poeta ponadczasowy i uniwersalny objawi się Jacek Kaczmarski 13 grudnia podczas „Koncertu pamięci ofiar 1970–1981”.

 więcej… 

dodano: grudzień 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

© Fundacja JK 2007