Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego

Festiwal Piosenki Poetyckiej NadziejaIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Poetyckiej imienia Jacka Kaczmarskiego Rytmy nieskończoności

 1. Organizatorem konkursu jest L Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie.
  Konkursowi patronują:
  • Minister Edukacji Narodowej,
  • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy,
  • Mazowiecki Kurator Oświaty,
  • Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego Alicji Delgas,
  • Głos Nauczycielski
  • Stołeczna Gazeta Wyborcza,
  • strona internetowa www.kaczmarski.art.pl,
  • Dyrektor Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy,
  • Burmistrz Dzielnicy Praga Północ Miasta Stołecznego Warszawy.
  • Dyrektor L Liceum Ogólnokształcącego im. Ruy Barbosy w Warszawie.
 2. Idea konkursu
  1. Konkurs kierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
  2. Cele konkursu:
   1. zachęcenie młodzieży do „wyjęcia wierszy z szuflady”, czyli rozwijania pasji poetyckich i kształtowania indywidualnego warsztatu pisania poprzez obcowanie z kunsztem słowa i oryginalnością twórczości poetyckiej Jacka Kaczmarskiego;
   2. umożliwienie młodzieży wyrażenia „rytmów” młodzieńczej wrażliwości;
   3. ułatwienie młodzieży kontaktu z autorytetami w dziedzinie poezji podczas warsztatów zorganizowanych dla laureatów konkursu.
  3. Laureatem konkursu jest osoba, której choćby jeden utwór zostanie opublikowany w antologii wierszy, podsumowującej zmagania konkursowe uczestników.
  4. Jury pod przewodnictwem o.Wacława Oszajcy spośród laureatów konkursu wyłoni osoby do nagród i wyróżnień.
  5. Nagrody specjalne zostaną ufundowane przez instytucje patronujące konkursowi.
  6. Uczestnicy mogą przesłać na konkurs tylko te utwory, które nie zostały wyróżnione wcześniej w innych konkursach poetyckich.
 3. Zasady uczestnictwa w konkursie

  Każdy uczestnik w terminie do 20 listopada 2007 r. (liczy się data stempla pocztowego) przesyła 3 utwory poetyckie, do których należy dołączyć dane osobowe autora (imię i nazwisko, adres domowy, telefon kontaktowy, adres e-mail, nazwa i adres szkoły ponadgimnazjalnej, klasa). Utwory prosimy zapisać czcionką nie większą niż "12" w miarę możliwości na jak najmniejszej ilości stron. Do tekstów wierszy uczestnik dołącza podpisaną dyskietkę z zapisem utworów oraz danych autora (plik Word). Jury ocenia utwory anonimowe: organizatorzy przygotują dla jurorów teksty bez danych osobowych autorów w celu jak najpełniejszego poczucia uczestników konkursu obiektywizacji oceny wierszy.

  Utwory opatrzone danymi osobowymi autora można przesłać również pocztą elektroniczną na adres: rytmynieskonczonosci@wp.pl

  Nadsyłając prace, autorzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego konkursu.

  Finał konkursu przewidziany jest w kwietniu 2008 r. Uczestnicy wyróżnieni w III Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego Rytmy nieskończoności zostaną poinformowani o dokładnym terminie ogłoszenia wyników. Podczas finału konkursu odbędą się poetyckie warsztaty dla laureatów, będzie można także nabyć tomik wierszy laureatów konkursu.

  Utwory poetyckie wraz z danymi osobowymi autora prosimy nadsyłać na adres:

  L Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosy
  03-480 Warszawa, ul. Burdzińskiego 4
  z dopiskiem:
  III Ogólnopolski Przegląd Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego Rytmy nieskończoności.

 4. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela polonistka Katarzyna Walentynowicz pod wskazanym powyżej adresem e-mailowym. Informacje dotyczące organizacji konkursu, finałowej gali oraz lista laureatów będą zamieszczane na stronie internetowej konkursu www.rytmynieskonczonosci.pl.

© Fundacja JK 2007