Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego

Festiwal Piosenki Poetyckiej Nadzieja

kwiecień 2007

„Rytmy” 2007 rozstrzygnięte

O laur Solidarności

fot. A. Stawiński, A. Mojnowski

Jak się zanurzyć w Nieskończoność
Skończonościami zatłoczoną?
Jakże się w Niepojęte wczepić,
gdy się do rąk Pojęte lepi,
stając się nagle Niepojętym?

Jacek Kaczmarski
Niebo nad Tasmanią

Każdy szuka swojego sposobu na zanurzenie się w nieskoń- czoność. Wczepiamy się w niepojęte mimo tego, że, co pojęte, bezlitośnie zwraca nas zatłoczonej skończoności. „Łapiemy me­tafory za nogi”, mrugamy do „uśmiechniętych kołnierzy­ków” (Karolina Słyk), „dziergamy na drutach kolejną noc” (Marta Konaszewska), marzymy o „białych słowach złożonych na myśl”, „zamykamy wiatr zawijamy głos i kłębek z pętlami nut otulamy rękoma” (Maciej Satkiewicz)… Szukamy siebie w myśli tak niez- głębionej, by w niej „w nieskończoność tonąć nie będąc diabłem ani świętym”. (Jacek Kaczmarski). Już po raz drugi młodzież z całej Polski przesłała swoje wiersze na Ogólnopolski Przegląd Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności” i po raz drugi okazało się, że jest wielu młodych, utalentowanych poetycko ludzi, których dojrzałość w postrzeganiu świata i wrażli- wość na słowo zdumiewają i cieszą jednocześnie, burząc mity o po- wierzchowności młodego pokolenia. Zainteresowanie konkursem w tym roku było wyjątkowo duże: z pewnością patronat Jacka Kaczmarskiego, znakomitego poety, zachęcił do udziału w konkur- sie aż 252 osoby, z których jury wyłoniło 54 laureatów. Laureatem jest osoba, której choć jeden z wierszy został wyróżniony zamieszczeniem w niniejszej antologii. To najcenniejsza nagroda dla twórcy. Wszelkie werdykty jury mają charakter względny, tym bardziej w dziedzinie poezji, do której każdy z nas ma indywidualny klucz, a ocena wierszy uzależniona jest od sfery upodobań estetycz- nych, ulotnych emocji, tak wielu, jak wiele życiowych doświadczeń.

Jury w składzie:

 • przewodniczący o. Wacław Oszajca, poeta, wykładowca w Instytu- cie Dziennikarstwa UW i na Papieskim Wydziale Teologicznym, redaktor „Przeglądu Powszechnego”;
 • Zbigniew Łapiński, kompozytor, pianista;
 • Beata Igielska, dziennikarka „Głosu Nauczycielskiego”;
 • Marcin Kunicki, członek Rady Fundacji im. Jacka Kaczmarskiego, dziennikarz 2 Programu TVP;
 • Paweł Dudziak, polonista;
 • Ragna Ślęzakowska, ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie;
 • Katarzyna Walentynowicz, polonistka w L LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie

— wyłoniło 54 laureatów.

Spośród wszystkich laureatów jury nagrodziło i wyróżniło nastę- pujące osoby:

Nagrody

 • I miejsce —
  • Dorota Cyran, LO przy Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych w Zabrzu;
 • II miejsce —
  • Marta Konaszewska, XXXIV LO im. Miguela de Cervantesa w Warszawie,
  • Karolina Słyk, LO im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku;
 • III miejsce —
  • Katarzyna Polak, Publiczne Technikum Ekonomiczne przy ZSZ im. Edwarda Dembowskiego w Wieliczce,
  • Olga Tarasiuk, I LO w Łosicach.


Wyróżnienia

 • za całokształt twórczości:
  • Mateusz Boruszczak, III LO przy ZSE-R im. Stanisława Staszica w Bytowie,
  • Martyna Franczuk, LO im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie,
  • Patryk Gawrychowski, III LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku,
  • Katarzyna Leoniewska, II LO im. Mieszka I w Szczecinie,
  • Gabriela Wilczewska, III LO im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu;
 • za wiersz:
  • Justyna Cichecka, L LO im. Ruy Barbosy w Warszawie — za wiersz Puzzle,
  • Paulina Czerpak, LO w Jeżowem — za wiersz Przemijanie,
  • Karolina Gajda, IX LO im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie — za wiersz Sonet,
  • Monika Graczyk, LO przy ZST w Zbąszynku —
   za wiersz Wina im braknie,
  • Joanna Kwapisz, IV LO im. Stanisława Staszica w Sosnowcu — za wiersz Więzień technicznego edenu,
  • Bartosz Lewandowski, III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie — za wiersz Melodia rodzinna,
  • Marlena Marszol, X LO im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ka- towicach — za wiersz Oda do rozmazanego tuszu do rzęs,
  • Magdalena Olszewska, LO im. Stefana Żeromskiego w Iławie — za wiersz Refleks Nostalgiczny,
  • Rafał Pastuszak, Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku z Krakowa — za wiersz To był zły dzień,
  • Katarzyna Pawlicka, II LO w Świdnicy —
   za wiersz Egea pteroenta,
  • Kornelia Romanowska, I LO w Zespół Szkół Ponadgimnazjal- nych w Wolinie — za wiersz Dzień się kiedyś skończy,
  • Magdalena Zalewska, L LO im. Ruy Barbosy w Warszawie — za wiersz O małej dziewczynce.


Nagrody specjalne

 • Laureaci nagród ufundowanych przez Panią Alicję Degas, Prezes Fundacji im. Jacka Kaczmarskiego:
  • Dorota Cyran,
  • Marta Konaszewska,
  • Karolina Słyk,
  • Katarzyna Polak,
  • Olga Tarasiuk,
  • Patryk Gawrychowski,
  • Gabriela Wilczewska,
  • Martyna Franczuk,
  • Katarzyna Leoniewska,
  • Mateusz Boruszczak.
 • Laureaci nagród ufundowanych przez Panią Annę Dymną, Prezes Fundacji „Mimo wszystko”:
  • wyróżnienia —
   • Monika Graczyk — za wiersz Do anioła,
   • Magdalena Zalewska — za wiersz O małej dziewczynce,
   • Karolina Słyk — za wiersz Głupstwo;
  • szczególne wyróżnienia —
   • Marlena Marszol — za wiersz Odę do rozmazanego tuszu do rzęs,
   • Dorota Cyran — za wiersz Kompromitujące zdjęcia moich rodziców,
   • Marta Konaszewska — za wiersz Zaśpiewaj mi kołysankę.
 • Laureaci nagród ufundowanych przez Pana Wiesława Włodar- skiego, Dyrektora L LO im. Ruy Barbosy w Warszawie:
  • Katarzyna Skoczek,
  • Maciej Satkiewicz.

Poziom II Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności” był bardzo wysoki, o czym świadczy wyjątkowo duża ilość przyznanych nagród i wyróż- nień. Z przyjemnością więc zapraszam Państwa do lektury wy- różnionych wierszy, które są jak „świty przetarte na powie­kach” (Karolina Słyk), chyba nie tylko ich autorów.

Katarzyna Walentynowiczdodano: 2007

© Fundacja JK 2007