Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego

Festiwal Piosenki Poetyckiej Nadzieja

marzec 2006

I Ogólnopolski Przegląd Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Rytmy neiskończoności”

6 marca 2006 r. w L LO im. Ruy Barbosy w Warszawie odbył się finał ogólnopolskiego konkursu poetyckiego imienia Jacka Kacz- marskiego.

Gośćmi honorowymi uroczystości byli:

 • Rodzice Jacka Kaczmarskiego, państwo Anna i Janusz Kaczmarscy,
 • Alicja Delgas, Prezes Fundacji im. Jacka Kaczmarskiego.
Janusz i Anna Kaczmarscy

Na rozstrzygnięciu konkursu obecni byli rodzice Jacka Kaczmarskiego — Janusz i Anna Kaczmarscy

Wypowiadam się poprzez słowo, jestem człowiekiem pióra. Strona muzyczna ma charakter pomocniczy, drugorzędny. Naj- ważniejsze dla mnie, to aby moja twórczość wytrzymała próbę czasu. Tak, jak wytrzymuje ją to wszystko, co w życiu ważne.

Jacek Kaczmarski, „Przegląd Tygodniowy”, 13. 05. 1998 r.

Trudno zgodzić się z tym „drugorzędnym” charakterem głosu, muzyki i rytmów wybijanych na gitarze zdecydowanym ruchem ręki przez Jacka Kaczmarskiego, szczególnie podczas koncertów, które stawały się okazją do przeżyć nietuzinkowych, wynikających z kon- taktu z człowiekiem o nieprzeciętnej osobowości. Ale chyba rzeczywiście to słowa zawarte w tekstach Jacka Kaczmarskiego przekonywały odbiorców do jego twórczości i filozofii życia. Stąd cała rzesza ludzi „zarażonych Kaczmarskim”, więc nieustannie trwających w mistycznym związku myśli wbitych w metafizykę doznań intelektualno-twórczych. Jest to współczesna mistyka Ikarów, lecących „na własny rachunek (...) w poszumie stroszących się piór”, wpatrujących się w „igrzyska boże”. Oni mają świadomość, że mogą być „zrzuceni bezwiednie — w nic”, ale przecież znajdujący się pod ich stopami „trucht karaluszy” jest tak obrzydliwy, że nie wyobrażają sobie współistnienia wśród „mgławicy nieludzkich lic”. Rytmy tekstów Jacka Kaczmarskiego stanowią odzwierciedlenie rytmów jego złożonej, a jednocześnie tak prostej w komunikacji z drugim człowiekiem osobowości. Jego muzyka jest uparta w zara- żaniu romantyzmem emocjonalnym, intelektualnym i twórczym, a słowa tak przeraźliwie prawdziwe, że, obdzierając ze złudzeń naj- bardziej zakamuflowane absurdy naszego istnienia, „mimochodem” wyznaczają współczesny imperatyw etyczny. Humanistyka naka- zana w słowie, szepczącym cicho, że „tutaj wszystko, co piękne, wszystko, co straszliwe, bo żyje, przeżywane przez wszystko, co — żywe” kieruje swe zaproszenie do młodego pokolenia.

Rytmy wierszy Jacka Kaczmarskiego zachęciły do udziału w I Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Poetyckiej imienia Jacka Kaczmarskiego, zorganizowanym przez L LO z Oddziałami Integracyjnymi imienia Ruy Barbosy w Warszawie wyjątkowo dużą grupę uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski: otrzymaliśmy około 600 utworów poetyckich od 194 osób z tak odległych krańców Polski, jak Żywiec, Kraków, Szczecin, Kielce, Wrocław, Koszalin, Białystok, Włocławek, Warszawa, Toruń, Poznań, Ostrowiec Świętokrzyski, Katowice, Zabrze czy Stalowa Wola. Spośród wszystkich uczestników konkursu wyłoniono 63 laureatów. Laureatem jest osoba, której choć jeden utwór poetycki został wyróżniony zamieszczeniem w niniejszej antologii.

Jury

O. Wacław Oszajca w towarzystwie innych członków jury (Alicja Delgas, Marcin Kunicki, Katarzyna Walentynowicz) odczytuje konkursowy werdykt

Jury w składzie:

 • przewodniczący o. Wacław Oszajca, poeta, krytyk literacki, redaktor naczelny „Przeglądu Powszechnego”;
 • Paweł Dudziak, krytyk literacki, doktorant Zakładu Poetyki i Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego, recenzent wewnętrzny W.A.B., polonista w L LO im. Ruy Barbosy w Warszawie;
 • Beata Igielska,teatrolog, dziennikarka „Głosu Nauczycielskiego”;
 • Marcin Kunicki, członek Rady Fundacji im. Jacka Kaczmarskiego, dziennikarz 2 Programu TVP;
 • Katarzyna Walentynowicz, polonistka w L LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie

postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia następującym laureatom:

Nagrody

 • I miejsce —
  • Szymon Słomczyński, V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie;
 • II miejsce —
  • Patryk Gawrychowski, III LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku;
 • III miejsce —
  • Katarzyna Więcka, L LO im. Ruy Barbosy w Warszawie.


Wyróżnienia

 • Agata Grabowska, III LO im. Marii Konopnickiej we Włocławku
 • Michał Piechocki, V LO im. Krzysztofa Kieślowskiego w Zielonej Górze
 • Marcin Mitzner, XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 • Dorota Cyran, I LO przy Salezjańskim Zespole Szkół w Zabrzu
 • Katarzyna Rondzio, I LO im. Stanisława Dubois w Koszalinie
 • Maja Kostuń, IX LO im. Karola Libelta w Poznaniu
 • Marta Kaczorowska, LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej
 • Katarzyna Szymańska, II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach
 • Marcin Woźniak, III LO im. Marii Konopnickiej we Włocławku
Uczestnicy uroczystości

Laureaci trzech pierwszych miejsc (od lewej): Katarzyna Więcka, Szymon Słomczyński, Patryk Gawrychowski

Nagrodę specjalną otrzymał Marcin Woźniak, którego fragment wiersza pt. Nieme kino posłużył za tytuł niniejszego tomiku.

Tak duże zainteresowanie pierwszą edycją konkursu utwierdziło organizatorów w przekonaniu, że młodzież interesuje się pisaniem: trudno mówić o doskonałości przy młodzieńczych próbach lite- rackich, ale na pewno nie można mówić, paradoksalnie, o niedojrza- łości młodych poetów. Niektóre propozycje młodzieńczej wizji świata zaskakują bowiem właśnie dojrzałością nie tylko literacką, ale i humanistyczną, co potwierdza fakt, o którym często zapominamy: uznani poeci swoje prawdziwe debiuty świętowali w wieku kilkunastu lat, kiedy w zaciszu swych małych pokoi wkładali pierwsze wiersze do poetyckich szuflad. Jacek Kaczmarski zawsze szukał kontaktu z młodymi ludźmi i ich najczęściej przekonują teksty jego piosenek. Są to młodzi, którzy wchodzili w życie 25 lat temu, czy też tacy sprzed 10 lat, a także współczesne młode pokolenie, które poszukuje w zdecydowanych tekstach jednozna- czności i prawdy. „Rytmy nieskończoności” mają pozwolić na twórczą nieskończoność młodzieńczej propozycji poszukiwań współczesnej wrażliwości.

W drugiej części uroczystości wystąpili młodzi artyści z reci- talami „Jackowi Kaczmarskiemu”: Dorota Chojnacka i Maciej Stroynowski oraz Mateusz Nagórski.

Laureaci III nagrody II Festiwalu Piosenki poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja”, który odbył się w Kołobrzegu w 2005 roku, Dorota Chojnacka i Maciej Stroynowski, przygotowali nowe aranżacje piosenek Jacka Kaczmarskiego MimochodemOgłoszenie w kosmos. Zachwycili publiczność nie tylko swymi zdolnościami wokalno-muzycznymi, lecz również wykonaniem dwóch nowych piosenek, do których muzykę napisał Maciej Stroynowski, a słowa stanowiły teksty wierszy laureatów I i II nagrody konkursu „Rytmy nieskończoności”: Dorota zaśpiewała wiersz Szymona Słomczyń- skiego A jeśli cię tam nie ma, panie skalny oraz Patryka Gawry- chowskiego Niebieska łąka.

Mateusz Nagórski wystąpił z repertuarem Jacka Kaczmarskiego: silny głos połączony z wyjątkową umiejętnością gry na gitarze pozwolił wszystkim na przeżycie klimatu piosenek Jacka Kaczmarskiego. Mateusz zachwycił publiczność, która bisami zatrzymywała go na scenie.

Uczestnicy uroczystości

Młodzież przygotowała koncert poetycko-muzyczny złożony z wierszy laureatów konkursu i piosenek Jacka Kaczmarskiego

Konkurs poetycki „Rytmy nieskończoności” służył nie tylko promowaniu młodzieży uzdolnionej poetycko, ale także pozwolił na spotkanie się ludzi o wyjątkowej wrażliwości na słowo, muzykę i sztukę. Formuła konkursu pozwoliła na aktywność młodzieży uzdolnionej literacko, muzycznie, wokalnie, malarsko, a także stała się okazją do promowania tych, którzy bardziej profesjonalnie traktują piosenkę poetycką, ale nie są jeszcze uznanymi artystami. Organizatorzy chcieli w ten sposób poświęcić jeden dzień w roku pasjom, które fascynowały Jacka Kaczmarskiego.

Wiersze laureatów konkursu znalazły się w tomiku wierszy zatytułowanym Tęcza w sepii.

Katarzyna Walentynowiczdodano: marzec 2006

© Fundacja JK 2007