Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego

Festiwal Piosenki Poetyckiej NadziejaNadzieja 2004

fot. Iwona Grabska

© Fundacja JK 2007