Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego

Festiwal Piosenki Poetyckiej NadziejaJacek Kaczmarski, 1981

fot. Janusz Halczewski. Zdjęcia zrobione w kościele św. Klemensa, przy ul. Karolkowej w Warszawie.

© Fundacja JK 2007