Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego

Festiwal Piosenki Poetyckiej NadziejaKonkurs Festiwalu Kaczmarski Encore 2019

Attention! Attention!

Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w przesłuchaniach konkursowych, które odbędą się w dniu 14 czerwca 2019 od godziny 14.30 w Konsulacie Kultury w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 25. Dyrektorem artystycznym Konkursu jest Jerzy Satanowski.

Konkurs stanowi część wydarzenia Kaczmarski Encore Festival (Gdynia, 14-16 czerwca 2019).

Laureaci mają zagwarantowane atrakcyjne nagrody oraz noclegi.

Regulamin Konkursu Głównego Festiwalu Kaczmarski Encore 2019

Cel imprezy

 • popularyzacja repertuaru Jacka Kaczmarskiego
 • promocja piosenki poetyckiej
 • propagowanie wykonań „na żywo” z akompaniamentem instrumentalnym
 • wymiana pomysłów i doświadczeń wykonawców
 • konfrontacja dokonań twórczych

Warunki uczestnictwa

 1. Do udziału w Konkursie Głównym Festiwalu mogą przystąpić soliści – wokaliści (akompaniujący sobie na dowolnym instrumencie, występujący z akompaniamentem innego instrumentalisty bądź zespołu instrumentalistów), jak również duety i mniejsze zespoły wokalno-instrumentalne.
 2. W żadnej z kategorii nie przewiduje się możliwości stosowania podkładów muzycznych z kaset audio i płyt CD. Dopuszczalne są wyłącznie wykonania „na żywo”.
 3. Każdy wykonawca prezentuje dwie piosenki:
  1. piosenka do słów Jacka Kaczmarskiego z muzyką dowolnego autora (Jacka Kaczmarskiego, innego kompozytora lub własną).
  2. piosenkę z kanonu poezji śpiewanej w języku polskim takich autorów, jak np. Brassens, Brel, Kaczmarski, Kofta, Młynarski, Nohavica, Okudżawa, Osiecka, Tomczak, Wysocki lub twórczości własnej (słowa i/lub muzyka).
 4. Do Konkursu Głównego zakwalifikowani zostaną kandydaci wybrani przez Jury po przesłuchaniu utworów przekazanych Fundacji wraz z danymi kontaktowymi do dnia 10 czerwca 2019 na adres fundacjakaczmarskiego@gmail.com
 5. Rada Artystyczna Festiwalu rezerwuje sobie prawo do zaproszenia na przesłuchania uczestnika rekomendowanego przez współpracujące z Fundacją ośrodki kultury i festiwale.
 6. Przesłuchania konkursowe odbędą się 14 czerwca 2019 roku w Konsulacie Kultury w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 25. Wytypowani przez Jury laureaci wezmą udział w Koncercie Galowym w dniu 15 czerwca 2019 roku w Teatrze Miejskim w Gdyni.
 7. Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu i pobytu.

Kryteria oceny

Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:

 • dobór repertuaru
 • poziom artystyczny wykonania
 • indywidualna interpretacja
 • aranżacja
 • wizerunek sceniczny

Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego zapewnia laureatom Konkursu nagrody finansowe i rzeczowe.

dodano: czerwiec 2019

© Fundacja JK 2007