Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego

Festiwal Piosenki Poetyckiej Nadziejafot. Damian Kramski

Szanowni Państwo,

Fundacja założona została w celu upowszechniania i propagowania twórczości Jacka Kaczmarskiego w powiązaniu z szeroko pojętym dziedzictwem kultury polskiej, światowej oraz wartościami demokratycznymi.

Idea powstania Fundacji zrodziła się w gronie przyjaciół i najbliższych poety krótko po jego śmierci. Znaczącym bodźcem jej powołania stała się postawa wielbicieli twórczości Jacka Kaczmarskiego, najpierw wspierających go w walce ze śmiertelną chorobą, a później oddającym mu hołd, przekładający się na niespotykane zainteresowanie jego twórczością. Znakomitym tego przykładem jest Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmar­skiego „Nadzieja”, organizowany przez naszą Fundację w Koło­brzegu, pod corocznym patronatem Marszałka Senatu RP oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fakt, że poezja Jacka Kaczmarskiego jest znana i niezwykle popularna także wśród młodego pokolenia Polaków, świadczy o tym, że potrafił on stworzyć dzieła ponadczasowe, natomiast wartości w nich zawarte stały się swoistymi drogowskazami dla tych, którzy już wkrótce będą decydowali o przyszłości naszego kraju.

Założyciele Fundacji, kreśląc jej cele i zadania, wzięli pod uwagę nie tylko samą popularyzację twórczości Jacka Kaczmar­skiego, ale także jej oddziaływanie i wpływ na najmłodsze pokolenie. Jego przedstawicielom pragniemy stworzyć warunki do prezentacji swoich talentów i umiejętności na festiwalach, wystawach oraz innych imprezach kulturalnych. Nad najbardziej utalentowanymi Fundacja roztoczy opiekę.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Fundacja zamierza utworzyć i prowadzić stałe, ogólnodostępne miejsce pamięci Jacka Kaczmarskiego o charakterze muzealnym. Zwiedzający, również badacze i naukowcy, będą mieli tam dostęp do bogatej dokumen­tacji dotyczącej życia i twórczości poety.

Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego stawia na szeroką współ­pracę ze środowiskami kulturalnymi w kraju i za granicą. Jest otwarta na współdziałanie z innymi fundacjami, stowarzyszeniami i firmami przy realizacji wspólnych projektów. Liczy na przychyl­ność środowiska artystycznego, wykonawców, autorów oraz mene­dżerów kultury.

Zdając sobie sprawę z tego, że działalność Fundacji w głównej mierze będzie możliwa dzięki ofiarności ludzi wspierających naszą inicjatywę, przewidujemy utworzenie „Klubu Mecenasa Kultury”, skupiającego naszych darczyńców.

Z poważaniem
Prezes Zarządu Fundacji
Alicja Delgas

© Fundacja JK 2007