Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego

Festiwal Piosenki Poetyckiej NadziejaPoeci Pomorza

20 kwietnia br. o godzinie 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębnicy Kaszubskiej odbędzie się VII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poeci Pomorza im. Jacka Kaczmarskiego. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Każdy uczestnik przygotowuje dwa utwory poetów związanych z Pomorzem. Szkoła może zgłosić 3 uczestników.

Zgłoszenia do 19 kwietnia br. – w godzinach 8.00–15.00, nr telefonu (0-59) 81 31 339, a po godzinie 15.00 tel. (0-59) 81 31 062. Uczestnicy otrzymają posiłek, a najlepsi – nagrody ufundowane przez Radę Gminy Dębnicy Kaszubskiej, Starostwo Powiatowe Słupsk oraz Fundację im. Jacka Kaczmarskiego. Organizatorami są E. J. Fryckowscy.

dodano: marzec 2007

© Fundacja JK 2007